O uniwersytecie | misja

Opierając się na przekonaniu, że wszystkie dzieci chcą się uczyć i czerpią z tego radość, że uczą się na wiele sposobów i że nauka nie musi kończyć się po wyjściu z klasy, mając do dyspozycji najlepsze akademickie wzorce i doświadczenie dydaktyczne, podjęto decyzję o utworzeniu z dniem 1 czerwca 2009r. UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO DZIECI.   Od kwietnia 2011r. UŚD należy do stowarzyszenia The European Children’s Universities Network EUCU.NET, będąc jednym z 24. członków założycieli. Istotą koncepcji "uniwersytetów dzieci" jest organizowanie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, prowadzonych przez naukowców i nauczycieli akademickich w laboratoriach, salach i aulach wydziałów uniwersyteckich. Celem Uniwersytetu Śląskiego Dzieci jest organizowanie dialogu pomiędzy dziećmi a środowiskiem naukowym i akademickim oraz rozbudzanie i rozwój talentów wszystkich jego studentów.

JM Rektor UŚ
prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk

 

dr Jerzy Jarosz

 

 

Patronat nad działaniami
Uniwersytetu Śląskiego Dzieci objął
JM Rektor UŚ
prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk

Dziekan Uniwersytetu Śląskiego Dzieci
dr Jerzy Jarosz