Zapisy na studia

 

Zapraszamy do studiowania

w Uniwersytecie Śląskim Dzieci

w semestrze zimowym

roku akademickiego 2018/2019

 

REKRUTACJA TRWA

 

Jeżeli chcesz zapisać swoje Dziecko na studia skorzystaj z poniższej tabelki,
która pomoże w rekrutacji na nowy semestr zajęć:

dziecko w tym semestrze: pragnie rozpocząć zajęcia w UŚD będzie kontynuować zajęcia w UŚD*/uczęszczało na zajęcia w poprzednim semestrze
Zapis na zajęcia odbywa się poprzez:

wypełnienie formularza elektronicznego

zalogowanie się przez swoje konto na kolejny semestr zajęć

Logowania można dokonać od 25 lipca do 5 września 2018 lub do wyczerpania miejsc w danej grupie wiekowej.

Aby zalogować się na zajęcia do starszej grupy należy najpierw w „danych osobowych” indywidualnego konta studenta zmienić grupę. W razie problemów załączamy krótką instrukcję. Po zatwierdzeniu zmiany poprzez pole „zachowaj”, w  zakładce „rejestracja na zajęcia” pojawi się możliwość zapisania do starszej grupy.

Po 5 września konieczne będzie wypełnienie formularza elektronicznego, którego przyjęcie zależeć będzie od wypełnienia limitu miejsc.

UWAGA! W przypadku zapisu poprzez formularz elektroniczny po 5 września 2017r. naliczana będzie dodatkowa opłata rekrutacyjna w wysokości 20zł.

Pisemne oświadczenie o akceptacji Regulaminu Studiów UŚD konieczne jest pisemne oświadczenie o akceptacji Regulaminu Studiów UŚD.
Oryginał oświadczenia należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w dziekanacie UŚD.
Formularz oświadczenia, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu Studiów UŚD można pobrać ze strony UŚD lub otrzymać i wypełnić bezpośrednio przed pierwszymi zajęciami.
Oświadczenia przesłane przez Internet nie będą akceptowane!
Oświadczenia o akceptacji Regulaminu Studiów UŚD nie trzeba składać ponownie
Klauzula informacyjna RODO i zgoda na przetwarzanie danych  dla słuchaczy oraz innych osób korzystających z oferty  Uniwersytetu Otwartego UŚ

należy wydrukować i podpisać


Oryginały oświadczeń należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w dziekanacie UŚD.

Oświadczenia przesłane przez Internet nie będą akceptowane!

należy wydrukować i podpisać:

Oryginał oświadczenia należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w dziekanacie UŚD.

Oświadczenia przesłane przez Internet nie będą akceptowane!

 

Opłata semestralna wynosi: 290 zł

250 zł

(270zł w przypadku zapisu poprzez formularz elektroniczy po 5 września 2018r.)

Termin wpłaty do poniedziałku, 17 września 2018r.
Zniżka: Rodzeństwu przysługuje zniżka w wysokości 10% dla każdego dziecka.
Nr rachunku: rachunek UŚD nr 64 1050 1214 1000 0023 4388 1542
Tytuł przelewu: Imię i Nazwisko dziecka, nazwa programu (odpowiednio "Poszukiwacze", "Odkrywcy", "Naukowcy" lub "Eksperci") wraz z dopiskiem "Opłata za I semestr" np.: "Jan Kowalski, Odkrywcy, Opłata za I semestr"
O przyjęciu w poczet studentów decyduje: kolejność dokonanych zgłoszeń oraz dopełnienie warunków terminowego wniesienia opłaty semestralnej oraz złożenia pisemnego oświadczenia o akceptacji Regulaminu Studiów UŚD. Łączny limit przyjęć na rok akademicki 2018/2019 wynosi 650 miejsc.
* Jeśli dziecko będzie kontynuować zajęcia w UŚD, ale nie było studentem w poprzednim semestrze zapis na zajęcia odbywa się jak dla nowo wstępujących studentów. Opłata semestralna wynosi: 260 zł (na konto UŚD) + 5zł (płatne przy odbiorze nowego identyfikatora).